// ostatnio

archiwum

© Fury Arts 2009-2019, All rights reserved.

Klient: Landeskrone
Wykonane dla:
MAD – Michał Nowak
Zadanie: próba rewitalizacji logotypu dla firmy z branży deweloperskiej. Ostatecznie wybrany został inny produkt.